Management Plaza
جامعه مهندسان مشاور ایران

جامعه مهندسان مشاور ایران با همکاری Management Plaza برگزار می‌کند:

دوره آموزشی رایگان آشنایی با مدیریت ریسک پروژه

       

مولف دوره

مولف دوره، نادر خرمی راد، مشاور، مولف و مدرس مدیریت پروژه از Management Plaza است که به سبب تالیف‌های فراوانش برای اکثر مخاطبان فارسی‌زبان شناخته شده است. وی همچنین به عنوان مشاور در تالیف یا بهبود برخی از استانداردها و گواهی‌های بین‌المللی مدیریت پروژه نیز مشارکت داشته است.

محتوای دوره

دوره با کمک گرفتن از مثال‌های ساده و بررسی روندی پیوسته از مدیریت ریسک، چهارچوبی کاربردی را توضیح می‌دهد. این چهارچوب بر اساس استانداردهای ®MoR و PMBOK® Guide شکل گرفته است.

شیوه کار دوره

پس از اشتراک در دوره، هر روز یک درس کوتاه و ساده در مورد مدیریت ریسک پروژه برایتان ایمیل می‌شود. اکثر مشترکان ایمیل‌ها را در مترو و تاکسی و سایر زمان‌هایی که در غیر این صورت تلف می‌شوند مطالعه می‌کنند. به این ترتیب، بدون این‌که زمان و انرژی خاصی صرف کرده باشید، پس از ۶ هفته دانش و مهارتی به دست می‌آورید که مستقیما در پروژه‌هایتان کاربرد خواهند داشت. 

Comodo SSL

PRINCE2® and PRINCE2 Agile™ are trade marks of AXELOS Limited. All rights reserved.